Κατοικίδιο σε πολυκατοικία που "δεν επιτρέπεται"

2021.09.20 01:33 panoslolGR Κατοικίδιο σε πολυκατοικία που "δεν επιτρέπεται"

Καλησπέρα, από πέρυσι μετακόμισα Θεσσαλονίκη και είχα φέρει τα σκυλιά μου μαζί, που φασαρία κάνανε ελάχιστη έως καθόλου. Μέσα στις πρώτες κ όλας εβδομάδες το πήραν πρέφα οι γείτονες και κάλεσαν την ιδιοκτήτρια, η οποία μας έκανε παρατήρηση του τύπου "δεν επιτρέπει το καταστατικό". Τα κράτησα λίγο ακόμα στα κρυφά, προσέχοντας να μη με πετύχουν οι γείτονες.
Έπειτα αφού όλα τα μαθήματα γίνονταν μέσω PC, γύρισα στο πατρικό μου και τα πήρα μαζί μου. Ανέβηκα πάλι προχθές επειδή ξεκινάμε σε λίγο, και προσωρινά τα έχω ανεβάσει πάλι.
Δε ξέρω τι θα γίνει από δω και πέρα απλά προσπαθώ να βρω το δίκιο μου με την όλη κατάσταση. Από που και ως που σε μια κοινωνία που προσπαθεί να είναι προοδευτική ας πούμε, υπάρχουν τέτοια καθυστερημένα καταστατικα; Και μπορώ να κάνω κάτι για αυτό;
Δε ξέρω τι μυαλά είχαν όταν το έφτιαξαν το ριμαδι αλλά ο σκύλος δεν είναι ένα "παιχνίδι" που το έφερα μαζί μου από τη Λάρισα για διασκέδαση. Ο σκύλος βοηθάει στη μοναξιά, σε κάνει να αισθάνεσαι το μέρος σαν σπίτι σου, και σε άλλες περιπτώσεις είναι και βοηθός, για άτομα που πάσχουν απο την Χ-Ψ πάθηση.
Δεν θέλω να τα γυρίσω στο πατρικό αλλά αυτή τη στιγμή δε νομίζω να μπορώ να τα βάλω νομικά με την πολυκατοικία και τους κανόνες της.
submitted by panoslolGR to greece [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Awkward-Funny3051 I have to “im all in” QNT🚀

I have to “im all in” QNT🚀 submitted by Awkward-Funny3051 to QuantNetwork [link] [comments]


2021.09.20 01:33 GThomas93 Horny bro 28 California. Add me ;) gfthomas93

submitted by GThomas93 to GaySnapchatUKK [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Log364 Audio only working from 1 direction in 3D games?

I'm not really sure where to post this but I think this might be the right place.
So for some 3d games I can only hear audio through the tv if the source of the sound is to my left ingame. If I'm looking directly at the source of the sound, or it's to my right or behind me, It's either very quiet or I hear nothing from the tv speakers.
I'm using a pretty old tv, would that have anything to do with it? What settings could I change to potentially fix this?
submitted by Log364 to playstation [link] [comments]


2021.09.20 01:33 GuyDreidelman Grade school picture day

Grade school picture day submitted by GuyDreidelman to cats [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Aaa0n_ How would you rate your top three favorite snacks of all time?

submitted by Aaa0n_ to AskReddit [link] [comments]


2021.09.20 01:33 flourishandblotts705 Bodie was very excited to get his first TF merch.

Bodie was very excited to get his first TF merch. submitted by flourishandblotts705 to h3h3productions [link] [comments]


2021.09.20 01:33 mmm_beer Free tickets

First to post can have 2 free tickets, section 99 row G! Can't make it and don't want them wasted!
submitted by mmm_beer to timbers [link] [comments]


2021.09.20 01:33 NewsElfForEnterprise Georgia Power crews returns after restoring power to 24,000 homes and businesses post-Ida

Georgia Power crews returns after restoring power to 24,000 homes and businesses post-Ida submitted by NewsElfForEnterprise to NewsfeedForWork [link] [comments]


2021.09.20 01:33 SkyDreemurrr Brave vs Firefox.

Which one is the best? I don't care about privacy, I just need performance and low memory usage.
submitted by SkyDreemurrr to browsers [link] [comments]


2021.09.20 01:33 propshaft To Celebrate His Worst Week Yet, Baby Killing Biden Hides Out At The Beach

To Celebrate His Worst Week Yet, Baby Killing Biden Hides Out At The Beach submitted by propshaft to ConservativesOnly [link] [comments]


2021.09.20 01:33 yohanleafheart [META] Possible new sidebar pic from last rampage?

submitted by yohanleafheart to SquaredCircle [link] [comments]


2021.09.20 01:33 jbdsgym (MUST COP?)Nike SB Dunk LOW “ICE CHRISTMAS” First Impression…

(MUST COP?)Nike SB Dunk LOW “ICE CHRISTMAS” First Impression… submitted by jbdsgym to Nike [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Optimal-Shelter-3827 i do

i do submitted by Optimal-Shelter-3827 to IndieFusion [link] [comments]


2021.09.20 01:33 HowDoIEatMyFood I got this photo when I first got my phone

I got this photo when I first got my phone submitted by HowDoIEatMyFood to pics [link] [comments]


2021.09.20 01:33 FanningLuver Stylish MILF with Big Tits

Stylish MILF with Big Tits submitted by FanningLuver to GirlsForEveryday [link] [comments]


2021.09.20 01:33 _oboi Hey Sleepyhead

How are you? I hope you are alright and I know something happened when you went like that out of nowhere. Or you wouldn't leave like that. I know you
I know you aren't there right now but I awfully feel lonely when it's just me. I might seem like an asshole and I'm sorry for not being the best guy ever I know I have flaws. And it just makes me amazed how you say that it makes me human and you love everything about me. You are really dumb. But I absolutely love you, ever since the moment I started loving you I didn't stop. I know you were going through things of your own but that didn't stop me. I thought for days and I couldn't bear it anymore and I confessed. Previously you said you loved me and it was as friends I went along but surely and gradually it became so hard without you. The moment I woke upto to the moment I went to sleep. Even now I'm like that you are what I pray for whenever I can. I'm sorry I'm insensitive and I'm sorry I couldn't make the pancakes and used two table spoons of salt by mistake I'm dumb. But baby when I confessed you denied my confession but I knew you liked me. I had a clue you loved me too but it was your past wasn't it and you belittiling yourself.
But that really didn't stop me. I loved you so much and I opened up warmed up to you. We were best friends and we became closer and closer. Every arguement we had and every time I got mad and you were getting emotional. We became closer and closer to the point we were lovers just not in title. And then you confessed on that faithful day and you said how much you loved me. My heart skipped a beat, time stopped and then we became a thing I remember that day so clearly. It was like a dream come true. Since then we know about each others past it feels unreal. I never thought I would love someone as much as I love you I can never stop. And I'm so sorry. So so sorry for those three days it was my fault for not opening up sooner for not telling you. About my past completely for blocking a part of me. I could never cheat on you but hiding things is the closest I can get and I'm sorry. I'm so sorry that will never happen ever again and I feel beyond guilty for it. It almost caused a breakup of our slice of heaven and I'm sorry it's all my fault. But you gave me a second chance. It was just me being confused, reluctant and hiding not to seem pathetic. And I can never give enough sorrys to compensate for how I hurt you that day I never can no matter what I do. But it has been a while since then and things are going fine everyday is so fun with you and I know I act "uncaring" and always seem dull but you always read my expressions no matter how seemingless the girl who told me I didn't need to force anymore and I don't no longer. Everyday you push me to be a better man no matter what you think. And you aren't a burden you never were no matter what your mind makes you think you were always my bowl of sunshine.
I always find it pathetic how I never know the right things to say. But when you started blushing and crying when you saw my sleeping face or told me how I always manage to make you happy and you have never been consoled like that before and that you are lucky. I feel like crying. I'm a very sheepish man I can tell the world how much I love you but have difficulty when expression it to you. I can never send you this but knowing without reading it I care. I'm sorry for being a jerk sometimes and I'm sorry I hyped another girls cooking. Just know all of that is just fluff and I'm sorry my compliments Seem so stale. Yes I can understand you must be getting bored reading this but hey, I care so much. So much or I wouldn't have put the effort to draw again. I draw for you now. I still wear the hairband you gave to me the smell is fading but I always try to find your scent in it. I have so many plans for your birthday and the next time we meet I can't wait. I'd hold your hands give you the book you wanted, anything.
All the women that were associated with me in my life treated me wrong. You know I don't open up about these things, but my childhood and yeah just overall a bad time. I became scared of girls later in life, believe me I did. But you treat me so right. Make me all fuzzy and warm. Always there for me always. My bad I sometimes don't stay and go to sleep in the day. And you get upset and I'm sorry I try to stay much as I can. But sleep is important ok? And I'm sorry I watched v tubers while on a call. But listen don't diss devil may cry ok? Vergil cool. God I want to make more dumb jokes to piss you off but don't worry the dumb jokes aren't the only thing that can piss on you.
You are like my best friend, lover, therapist and it's immature sometimes the way we act together but I don't regret a bit of it. It's fun. You always guide me and I always try to help and you were always good enough for me. Your voice always sounds like home it's so pure and then how you smile when you see how you look at me. I can vividly imagine all of that. You are what I want and what I need. I want you on my wedding day. You always say I'm smart for knowing things and for trying and doing art but that never seemed like the case to me. You were always so romantically mature while I just got butterflies always so perseceptive while I couldn't even read the room for a point blank second. I maybe a insensitive asshole but I'm your insensitive asshole. And Ill to draw you better and do your nails. I should have sent you this but I'd rather keep it here. My token of love and appreciation. I'll delete this post after a while, I just needed to write things to you and say how much I appreciate what you do for me and that you are the one. The cutest and the most precious and I could never in a life time ask for more. This is termed as a honeymoon phase but I have known you for quite some time and I hope this feeling never fades. I'm sorry you won't be reading this. But wake up and text me and let's go somewhere next week muffin.
submitted by _oboi to UnsentLetters [link] [comments]


2021.09.20 01:33 thecummaster3000 How much should paintball pods/tubes cost?

I'm looking to buy some paintball tubes (without any straps since I bought a vest), but for some reason a search on Amazon shows a tube of 6 goes for like $20. That's pretty crazy considering they're just some plastic tubes. How much are they supposed to cost and where do I buy cheaper ones?
submitted by thecummaster3000 to paintball [link] [comments]


2021.09.20 01:33 No_Pin_6004 Rate my minecraft tall house

Rate my minecraft tall house submitted by No_Pin_6004 to Minecraftbuilds [link] [comments]


2021.09.20 01:33 scor6879 134k weekly steps is what you need to be in the top 1% of samsung health users

Update to my post about a week ago, I figured it out for anyone else that might have been curious
submitted by scor6879 to samsung [link] [comments]


2021.09.20 01:33 tittylover59 fuck it

so i m15 have had my worst year so far in my life my cat which i have had since i was 4 just went up and left then not even a year later my dog 7 gets diagnosed with a brain tumor so i now i just have to try and hold my shit together
submitted by tittylover59 to sad [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Ojdssjivll Family bonding

Family bonding submitted by Ojdssjivll to insects [link] [comments]


2021.09.20 01:33 GandalftheGoon1 Why not bike on the sidewalk, it’s safer and LEO won’t bother you for the same reason?

submitted by GandalftheGoon1 to AskReddit [link] [comments]


2021.09.20 01:33 coldcatsoup Greta

Greta submitted by coldcatsoup to cats [link] [comments]


2021.09.20 01:33 Amazing-Ad-6119 Check out Tyler Hill talking about PROJECT QUANTUM (QBIT) 👍

Check out Tyler Hill talking about PROJECT QUANTUM (QBIT) 👍 submitted by Amazing-Ad-6119 to binance [link] [comments]


http://alena-volkova.ru